KITOK - Musica en directo

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GOFUN S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts a la seva APP i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços d'aquesta APP.

GOFUN S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació pel seu APP. b>GOFUN S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

GOFUN S.L. > no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomúicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de l'APP durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a l'APP KITOKAPP no implica la obligació per part de lentitat de controlar labsència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics perjudicials.

GOFUN S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquesta APP.

2. PUBLICITAT

L'APP: KITOKAPP podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a l'APP compleix les lleis que a cada cas puguin ser aplicables.

GOFUN S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta APP

3. MODIFICACIONS

GOFUN S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva APP, tant pel que fa als continguts com per les condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva APP, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a l'APP i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a GOFUN S.L. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1 /1996 i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins al mercat únic digital.
>
Tots els drets reservats En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de la seva APP sense el consentiment explícit de GOFUN S.L.

Així mateix, GOFUN S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva APP i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

5. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l'adequació de l'APP KITOKAPP, GOFUN S.L. ha estat assessorada en les normatives de protecció de dades i LSSI-CE per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d'imatge digital perquè el pugui exposar en aquesta APP.

6. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i GOFUN S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i GOFUN S.L., els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de MAÓ.

7. RESERVA DE COOKIES

GOFUN S.L. es reserva el dret d'utilitzar cookies a la navegació de l'usuari per la seva APP per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'entitat, GOFUN S.L. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

En aquest sentit, d'acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d'1 d'octubre del 2019, i per la Guia de l'AEPD de juliol del 2020, la nostra política de cookies informa a l'usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l'usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen, modificant aquesta sentència l'article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arran d'aquesta sentència i del contingut de la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar explícitament l'ús de les galetes i rebre'n més informació. Addicionalment, l'Usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin al vostre disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de GOFUN S.L., no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers o de comunicar públicament informació o transformar i modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril del 2016, la LOPD 3/2018, de Garantia de els Drets Digitals i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, GOFUN S.L. informa els usuaris de la seva APP que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanats per l'entitat mitjançant els formularis de registre o contacte a les vostres pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el vostre consentiment Els menors de 16 anys no poden prestar el consentiment perquè un comerç electrònic reculli i tracti les seves dades personals, només els seus representants legals (pares o tutors) són els que ho poden fer en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es poden demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, i l'única excepció són les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador del web de GOFUN S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, GOFUN S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals, rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar les que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció a l'adreça de l'administrador d'aquesta web o al correu electrònic: kitokapp@gmail.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per la relació entre les parts.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l'atorgarà, o no, mitjançant l'acceptació de la Política de Privacitat a l'esmentat check box al peu del formulari de registre i/o contacte.

Contacta amb nosaltres
Estupend! Si us plau, omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu molt aviat.